Kā izvairīties no mentālās pārslodzes darbā

Darbinieki saskaras ar stresa avotiem gan mājās, gan darbā. Taču uzņēmumi var palīdzēt saviem darbiniekiem izvairīties no mentālās pārslodzes un izdegšanas.

Mentālā pārslodze rada izdegšanu

Mentālās pārslodzes laikā cilvēki izjūt stresu, trauksmainību un saskaras ar miega traucējumiem [1]. Ja darbinieki pavirši attiecas pret šīm izjūtām un problēmām, tās ilgtermiņā tikai saasinās. Kad darbinieks piedzīvo izdegšanu, viņš jūtas emocionāli noguris, depresīvs un neapmierināts, un arī mazinās darba izpildes kvalitāte [2]. Aptaujā 41% darbinieku norādījuši, ka darba radīts stress samazina viņu darba produktivitāti [3]. 

Iemesli, kāpēc darbinieki piedzīvo mentālo pārslodzi darbā

Darba vidē mentālo pārslodzi rada uzņēmumu augstās prasības darba izpildes kvalitātē, tā izpildes īsie termiņi un uzdevumu sarežģītība. Kad ilgākā laikā posmā vienlaikus ir jāveic vairāki uzdevumi un tiek sagaidīti kvalitatīvi rezultāti, darbinieki sāk izjust mentālo pārslodzi. Pētījumā 52% darbinieku norādījuši, ka pārāk daudzu prioritāšu un uzdevumu dēļ ir pasliktinājusies viņu mentālā veselība [4].

Zināšanu trūkums darba izpildei arī var ietekmēt uztveri par darba sarežģītību un veicināt uzdevumu izpildes atlikšanu, kas vēlāk veicina stresu. Pētījumā atklājās, ka stress radies 42% darbinieku, kuri bieži veic uzdevumus, kuru izpildei trūkst zināšanas un prasmes [5].

Arī komunikācijas un atbalsta trūkums no vadītāja ir iemesls darbinieku mentālai pārslodzei. Līdzīgi kā ar zināšanu trūkumu, arī informācijas nepietiekamība no vadītāja apgrūtina uzdevumu izpildi. Neskaidrība par darba mērķi un gaidīto rezultātu rada darbiniekos nedrošību un neapmierinātību. Pētījumā 48% darbinieku norādījuši, ka nesaņem visas vajadzīgās vadlīnijas, lai labi paveiktu darbu, un 61% darbinieku norādījuši, ka viņu tiešais vadītājs neseko regulāri līdzi darbinieku vajadzībām darba vietā [6].

Mentālās pārslodzes mazināšana

Plānota darba organizācija. Rūpīgi saplānots darba uzdevumu plāns palīdz sekot līdzi tam, lai vienlaikus nebūtu jāveic vairāki steidzami uzdevumi. 30% darbinieku norādījuši atbalstu darba slodzes organizēšanā kā piemērotāko palīdzību mentālās veselības pasliktināšanās laikā [4].

Darbinieku apmācības. Mikro apmācības ļauj darbiniekiem uzlabot savas zināšanas. Pētījumā noskaidrots, ka regulāra dalība mācībās 47% darbiniekiem palīdzējusi retāk izjust stresu, 39% darbinieku apmācību rezultātā jūtas produktīvāki un veiksmīgāki, un 21% darbinieku ieguva pašpārliecību par savām spējām [7]. Svarīgi ir arī izglītot sava uzņēmuma darbiniekus par mentālo veselību, proti, par to, kādi faktori to ietekmē un kā to uzlabot ikdienā.

Regulāri un īsi pārtraukumi. Ar mentālo pārslodzi visbiežāk saskaras darbinieki, kuru darba pienākumi prasa intensīvas koncentrēšanās spējas, motivāciju, kā arī izvērtēšanas spējas. Tāpēc, lai izvairītos no mentālās pārslodzes, ieteicams darbiniekiem ievērot pārtraukumus un tajos novērst uzmanību no darba izpildes un veikt fiziskas kustības.

Vadītāju atbalsts. Darbiniekiem ir nozīmīgi būt sadzirdētiem un redzamiem, tāpēc uzņēmumā jānodrošina vadītāju atbalsts darbiniekiem. Līdz ko rodas problēmas, tās tiek operatīvi atrisinātas, un darbinieki var paļauties, ka vadītāji sniedz atbalstu, kas viņiem ir nepieciešams gan veiksmīgai darba izpildei, gan mentālās veselības veicināšanai. Aptaujā 44% darbinieku norādījuši, ka būtu gatavi runāt ar darba tiešo vadītāju par savu mentālo veselību [8]. “Gallup” pētījumā noskaidrots, ka iespēja piedzīvot izdegšanu ir par 70% zemāka tiem darbiniekiem, kuri saņem savu vadītāju atbalstu [9].

Mentālā pārslodze ietekmē gan pašus darbiniekus, gan uzņēmumu kopumā. Mentālo pārslodzi darbinieki izjūt augstas darba slodzes un nepietiekamu zināšanu rezultātā. Tāpēc ir svarīgi organizēt darba izpildes plānu, izveidot apmācības, mudināt darbiniekus ievērot īsus un regulārus pārtraukumus, kā arī darbiniekiem sniegt atbalstu darba izpildē un mentālās veselības veicināšanā.Vai vēlaties veicināt uzņēmuma darbinieku labsajūtu un veselību? Digitālā platforma “Efectio” piedāvā daudzveidīgas darbinieku veselības veicināšanas programmas: www.efectio.com/lv

Copyright trial.lv 2022
Shale theme by Siteturner